Sunday, 03/01/2021

Học phí lái xe

Học phí lái xe

Thêm Quy định mới về học phí lái xe ô tô 2021 và thi bằng lái xe B2 t đu 2021

Quy định mới về học phí lái xe ô tô 2021 và thi bằng lái xe B2 BẰNG LÁI XE B1 SỐ TỰ ĐỘNG CHỈ 6,5 TRIỆU ĐỒNG – CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO NGƯỜI  BIẾT LÁI

Đây là chương trình dành cho người đã biết lái chỉ đào tạo lý thuyết và hỗ trợ ôn thực hành)

Đây là khóa học dành cho học viên đã biết lái xe số tự động hoặc tự đào tạo. Khi tham gia khóa học này, học viên và Trung tâm có quyền, nghĩa vụ như sau: Trung tâm hỗ trợ học viên hoàn thiện một số thủ tục về hồ sơ đăng ký học và thi. Trung tâm có trách nhiệm tổ chức dạy lý thuyết, đảm bảo cho học viên đi thi đậu cao. Trung tâm hỗ trợ trong ôn luyện thực hành. Trung tâm tổ chức cho học viên các chương trình Thi chứng chỉ, Thi sát hạch cấp giấy phép lái xe B1. Học viên có nghĩa vụ phải hoàn thiện các chi phí và các thủ tục theo yêu cầu của chương trình đào tạo. Học viên phải thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nội dung học và thi theo quy định.

Quy định mới về học phí lái xe ô tô 2021 và thi bằng lái xe B2 BẰNG LÁI XE B1 TỰ ĐỘNG 8.5 TRIỆU ĐỒNG – DÀNH CHO NGƯỜI HỌC CHƯA BIẾT LÁI

Đây là khóa học dành cho người chưa biết lái xe, muốn được học bài bản từ đầy. Khóa học giúp cho người học có những kiến thức cơ bản về lái xe ô tô số tự động. Thời gian học thực hành theo quy định của Sở Giao thông Vận tải. Nội dung học lý thuyết cũng giống chương trình đào tạo dành cho người biết lái sẽ học tập trung. Nội dung các chương trình thi cũng như vậy. Riêng nội dung đào tạo thực hành sẽ đào tạo cơ bản từ đầu: Từ làm quen với xe, học số nguội, số nóng, luyện tập lái xe trên sa hình và lái xe đường trường. Thời gian học thực hành sắp xếp theo yêu cầu của học viên. Tuy nhiên, chương trình sẽ có sự trao đổi với giáo viên hoặc Trung tâm để lên lịch học hợp lý nhất nhé.

Thêm quy đnh mi vi Quy định mới về học phí lái xe ô tô 2021 và thi bằng lái xe B2 t đu 2021

Từ nay, người học và thi sát hạch giấy phép lái xe ô tô phải học và thi thêm phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên thiết bị mô phỏng.

Đây là quy định trong Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT của Bộ GTVT về đào tạo và cấp giấy phép lái xe, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Tại khoản 28 Điều 1 Thông tư 38/2019 của Bộ Giao thông vận tải, quy định các Trung tâm sát hạch lái xe phải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch từ 1/1/2021. Theo Thông tư 38/2019, giá học và thi bằng lái ô tôngoài các nội dung học như lâu nay, từ 1/1/2021, tất cả các trung tâm sát hạch lái xe phải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ô tô. Trong đó, thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe gồm hệ thống các máy tính có cài đặt phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và ca bin hc lái xe ô tô.

Quy định mới về học phí lái xe ô tô 2021 và thi bằng lái xe B2 và số giờ học theo quy định mới.

Học phí lái xe

- Số giờ học kỹ thuật lái xe của học viên học lái xe hạng B1, B2, C bao gồm cả thời gian học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông; Khoản 28 Điều 1 Thông tư 38/2019/TT-BGTVT quy định, trong thời gian chưa sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và ca bin học lái xe ô tô, cơ sở đào tạo lái xe xây dựng chương trình, giáo trình và tổ chức giảng dạy đảm bảo đủ thời gian đào tạo theo chương trình:

   - Số giờ học môn đạo đức và văn hóa giao thông của học viên học lái xe nâng hạng bao gồm cả thời gian học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông;

   - Số giờ học thực hành lái xe trên 01 xe tập lái, gồm cả thời gian học lái xe trên ca bin học lái xe ô tô.

   Như vậy, hiện nay, số giờ học đã bao gồm cả thời gian học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và thực hành trên cabin học lái xe. Do đó, từ ngày 01/01/2021, tổng giờ học đối với chương trình đào tạo lái xe sẽ không thay đổi.

Cũng theo thông tư trên, từ nay các Trung tâm sát hạch lái xe phải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe. Người giá học và thi bằng lái ô tô(hạng B1, B2, C, D, E, các hạng F) sẽ phải thi thêm nội dung sát hạch lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở GTVT sẽ sử dụng phần mềm mô phỏng tình huống giao thông để sát hạch lái xe từ 1/5/2021.

Do đó học và thi bằng lái ô tô với cabin ảo từ đầu 2021, việc thi sát hạch lái xe sẽ có 4 bài thi thay vì 3 bài như trước đó, gồm: Sát hạch lý thuyết - Thi phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông - Thực hành lái xe trong hình - Thực hành lái xe trên đường.

Quy định mới với Quy định mới về học phí lái xe ô tô 2021 và thi bằng lái xe B2 từ đầu 2021.

Nếu không đạt nội dung lý thuyết thì không được thi lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng; Nếu không đạt bài thi phần mềm mô phỏng thì không được thi thực hành trong hình; Nếu không đạt nội dung thực hành trong hình thì không được thi sát hch lái xe trên đường.
Đạt nội dung thi lý thuyết, nhưng không đạt các phần thi như phần mềm mô phỏng, thực hành lái xe trong hình  hoặc không đạt kết quả sát hạch lái xe trên đường thì được bảo lưu kết quả trong 1 năm.

Gửi ý kiến của bạn cho chúng tôi
popup

Số lượng:

Tổng tiền: