Học lái xe ô tô bao lâu

Học lái xe ô tô bao lâu

Trả lời Học lái xe ô tô bao lâu: Theo Điều 8 về hình thức đào tạo của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định: Người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 và ô tô hạng B1 được tự học các môn lý thuyết nhưng phải đăng ký tại cơ sở được phép đào tạo để được ôn luyện, kiểm tra; riêng đối với các hạng A4, B1 phải được kiểm tra, cấp chứng chỉ đào tạo. Người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe các hạng B2, C, D, E và giấy phép lái xe các hạng F phải được đào tạo tập trung tại cơ sở được phép đào tạo và phải được kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc chứng chỉ đào tạo. Trong thời hạn trên một năm kể từ ngày cơ sở đào tạo kết thúc kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp khóa đào tạo, nếu không kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc chứng chỉ đào tạo thì phải đào tạo lại theo khóa học mới.

Trả lời câu hỏi Học lái xe ô tô bao lâu chúng tôi đưa ra số giờ ứng với tùng hạng như sau: Xe số tự động 476 giờ. (lý thuyết. 136 thực hành lái xe. 340). Tổng thời gian học lái 2,5 tháng. Xe số cơ khí (số sàn) 556 giờ. (lý thuyết 136. Thực hành lái xe 420). Tổng thời gian học là 3 tháng. Hạng B2 588 giờ. (lý thuyết 168. Thực hành lái xe 420). Tổng thời gian học là 3 tháng hoặc 93 ngày. Hạng C 920 giờ. (lý thuyết 168. Thực hành lái xe 752). Tổng thời gian học là 5 tháng hoặc 153 ngày. Các môn kiểm tra khi Đào tạo lái xe ô tô hạng B1. Kiểm tra tất cả môn học trong quá trình học. Môn cấu tạo và sửa chữa thông thường và môn nghiệp vụ vận tải đối với hạng B2, hạng C. Học viên có thể tự học nhưng phải được cơ sở đào tạo kiểm tra. Kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. Chứng chỉ đào tạo khi kết thúc khóa học gồm. Môn pháp luật giao thông đường bộ theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết hiện giờ đang áp dung bộ 600 câu hỏi. Môn thực hành lái xe với các bài thi liên hoàn. Bài tiến lùi hình chữ chi và lái xe trên đường.

Học lái xe ô tô bao lâu

Khoản 28 Điều 1 Thông tư 38 quy định. Trong thời gian chưa sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và ca bin học lái xe ô tô. Cơ sở đào tạo lái xe xây dựng chương trình. Giáo trình và tổ chức giảng dạy đảm bảo đủ thời gian đào tạo theo chương trình. Số giờ học kỹ thuật lái xe của học viên. Học lái xe hạng B1. B2. C bao gồm cả thời gian học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Số giờ học môn đạo đức và văn hóa giao thông của học viên học lái xe nâng hạng. Bao gồm cả thời gian học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.

Thêm nội dung chương trình nhưng vẫn giữ nguyên tổng số giờ học. Khoản 1 Điều 1 Thông tư 38/2019/TT-BGTVT giải thích về thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe gồm: Hệ thống các máy tính có cài đặt phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và ca bin học lái xe ô tô. Cũng theo Thông tư này, từ ngày 01/01/2021, tất cả các trung tâm sát hạch lái xe phải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ô tô. Như vậy, người học lái xe sẽ phải học thêm kỹ thuật lái xe bao gồm học trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và học thực hành lái xe trên ca bin học lái xe ô tô. Thời gian học các phần này được chỉ rõ tại khoản 9 và khoản 10 Điều 1 Thông tư 38 như sau:

- Số giờ học thực hành lái xe trên 01 xe tập lái, gồm cả thời gian học lái xe trên ca bin học lái xe ô tô.

Như vậy, hiện nay, số giờ học đã bao gồm cả thời gian học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và thực hành trên cabin học lái xe. Do đó, từ ngày 01/01/2021, tổng giờ học đối với chương trình đào tạo lái xe sẽ không thay đổi.

Bài liên quan

Để lại bình luậnĐịa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.