Học lái xe ô tô B1

Học lái xe ô tô B1

Học lái xe ô tô B1. Từ năm 2020. Việc sát hạch để cấp Giấy phép lái xe hiện nay được quy định tại Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi. Bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/12/2019.

Theo đó. Quy trình đào tạo và cấp giấy phép lái xe sẽ được siết chặt hơn. Cụ thể như đối với chương trình đào tạo lái xe hạng B1. Hạng B2 và hạng C. Người học sẽ bắt buộc phải học thêm nội dung về: Phòng, chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông. Tăng thêm thời lượng học lý thuyết. Thời gian học thực hành. Các cơ sở đào tạo sẽ áp dụng công nghệ để nhận dạng. Theo dõi thời gian học lý thuyết môn pháp luật giao thông đường bộ. Đối với học viên học lái xe ô tô (Trừ bằng B1)…

Quy định mới về Học lái xe ô tô b1,B2,C

– Là công dân Việt Nam. Người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam. – Đủ tuổi (tính đến ngày dự sát hạch lái xe 18 tuổi. Đối với bằng B2. Và 21 tuổi đối với bằng C). Có đủ sức khoẻ và trình độ văn hóa theo quy định. – Người học để nâng hạng giấy phép lái xe phải có đủ thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn như sau

+ B2 lên C, C lên D, D lên E; các hạng B2, C, D, E lên hạng F tương ứng: thời gian hành nghề 03 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên.
+ B2 lên D, C lên E: thời gian hành nghề 05 năm trở lên và 100.000 km lái xe an toàn trở lên.
+ Người học để nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, E.  Phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

Hình thức đào tạo lái xe ô tô B1

Về hình thức đào tạo. Theo thông tư quy định đối với người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe các hạng A1. A2. A3. A4 và ô tô hạng B1 được tự học các môn lý thuyết. nhưng phải đăng ký tại cơ sở được phép đào tạo để được ôn luyện. Kiểm tra. Riêng đối với các hạng A4. B1 phải được kiểm tra. Cấp chứng chỉ đào tạo.

Ngoài ra. Đối với người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe các hạng B2, C, D, E và giấy phép lái xe các hạng F. Phải được đào tạo tập trung tại cơ sở được phép đào tạo. Và phải được kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo. Trong thời hạn trên 1 năm kể từ ngày cơ sở đào tạo kết thúc kiểm tra. xét công nhận tốt nghiệp khóa đào tạo. Nếu không kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo thì phải đào tạo lại theo khóa học mới.

Related Blog

Học lái xe

Học lái xe ô tô B1

Đào tạo lái xe ô tô

Leave a CommentYour email address will not be published.