Những câu hỏi thi bằng lái xe b2 của môn nghiệp vụ vận tải thường thấy trong bài thi là:

Học viên đánh dấu “X” vào ô đáp án đúng,  có thể có 1 hoặc 2 đáp án đúng trong cùng 1 câu.

BÀI LÀM

Câu 1: Vận tải đa phương thức được hiểu như thế nào là đúng ?

 • Là việc vận chuyển hàng hóa từ địa điểm nhận hàng đến địa điểm trả hàng cho người nhận hàng bằng phương thức vận tải bằng đường bộ trên cơ sở một hợp đồng vận tải đa phương thức
 • .Là việc vận chuyển hàng hóa từ địa điểm nhận hàng đến địa điểm trả hàng cho người nhận hàng bằng ít nhất hai phương thức vận tải, trong đó có phương thức vận tải bằng đường bộ trên cơ sở một hợp đồng vận tải đa phương thức.
 • Ý trả lời 1 và 2

Câu 2: Khái niệm “hàng nguy hiểm” được hiểu như thế nào là đúng ?

 • Là hàng hóa dễ gây cháy, nổ và cấm vận chuyển trên đường vì có khả năng gây nguy hại cho con người, trong trường hợp đặc biệt cần vận chuyển phải có các xe chuyên dùng để bảo đảm an toàn
 • .Là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm, khi chở trên trên đường có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia.
 • Cả ý trả lời 1 và 2

Cầu 3: Hoạt động vận tải đường bộ được hiểu như thế nào là đúng ?

 • Hoạt động vận tải đường bộ là hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ; kinh doanh vận tải đường bộ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật
 • .Hoạt động vận tải đường bộ gồm hoạt động vận tải không kinh doanh và hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ; kinh doanh vận tải đường bộ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.
 • Cả 02 ý nêu trên

Câu 4: Trong trường hợp đặc biệt, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ, xe bánh xích có thể lưu hành trên đường nhưng phải xin phép cơ quan nào ?

 • Cơ quan cảnh sát giao thông có thẩm quyền
 • .Cơ quan quản lý giao thông có thẩm quyền.
 • Ủy ban nhân dân tỉnh

Gửi ý kiến của bạn cho chúng tôi
popup

Số lượng:

Tổng tiền: