add_action('wp_head','my_analytics', 20); function my_analytics() { ?> Lưu trữ Marketing - Trung tâm đào tạo lái xe ô tô Công Binh
Học lái xe ô tô B1

Học lái xe ô tô B1

Từ năm 2020, việc sát hạch để cấp Giấy phép lái xe hiện nay được quy định tại Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/12/2019.

Đào tạo lái xe ô tô B2

Đào tạo lái xe ô tô B2

Đào tạo lái xe b2. Chúng tôi với mong muốn là trung tâm đạo tạo có mô hình kiểu mẫu về đào tạo, cấp giấy phép lái xe ô tô ở Việt Nam, nên chúng tôi đã xây dựng chương trình đào tạo B1 / B2 với chất lượng hàng đầu VN

Tin mới nhất

Bộ sưu tập

Bản quyền @ 2020 Pogon
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
0912073788