Monday, 12/08/2019

Biển báo nguy hiểm khác

Chi tiết tên và ý nghĩa của từng biển báo nguy hiểm khác nhau.

Theo QCVN 41:2019/BGTVT, biển báo nguy hiểm hoặc cảnh báo chủ yếu có hình tam giác đều, ba đỉnh lượn tròn; một cạnh nằm ngang, đỉnh tương ứng hướng lên trên (trừ biển số W.208) có tác dụng cánh báo cho tài xế những nguy hiểm ở phía trước.

Biển báo nguy hiểm khác

Biển báo nguy hiểm khác

Biển số 201a “Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái”. Báo trước sắp đến một chỗ ngoặt nguy hiểm phía bên trái
Biển số 201b “chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải”. Báo trước sắp đến một chỗ ngoặt nguy hiểm phía bên phải
Biển số 202a “Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp”. Báo trước sắp đến nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp trong đó chỗ ngoặt đầu tiên hướng vòng bên trái
Biển số 202b “Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp”. Báo trước sắp đến nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp trong đó chỗ ngoặt đầu tiên hướng vòng bên phải
Biển số 203a “Đường bị hẹp cả hai bên”. Báo trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp đột ngột cả hai bên
Biển số 203b “Đường bị hẹp về phía trái”. Báo trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp đột ngột phía bên trái
Biển số 203c “Đường bị hẹp về phía phải”. Báo trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp đột ngột phía bên phải
Biển số 204 “Đường hai chiều”. Báo trước sắp đến đoạn đường do sửa chữa hoặc có trở ngại ở một phía đường mà phải tổ chức đi lại cho phương tiện cả hai chiều trên phía đường còn lại hoặc để báo trước đoạn đường đôi tạm thời hoặc đoạn đường có chiều xe đi và về đi chung
Biển số 205a “Đường giao nhau cùng cấp”. Báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên)  trên cùng một mặt bằng

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 201a "Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái", báo trước sắp đến một chỗ ngoặt nguy hiểm phía bên trái

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 201b "chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải", báo trước sắp đến một chỗ ngoặt nguy hiểm phía bên phải

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số W.201c chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe bên phải khi đường cong vòng sang trái

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số W.201d chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe bên trái khi đường cong vòng bên phải.

 

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 202a "Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp", báo trước sắp đến nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp trong đó chỗ ngoặt đầu tiên hướng vòng bên trái

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 202b "Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp", báo trước sắp đến nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp trong đó chỗ ngoặt đầu tiên hướng vòng bên phải

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 203a "Đường bị hẹp cả hai bên", báo trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp đột ngột cả hai bên

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 203b "Đường bị hẹp về phía trái", báo trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp đột ngột phía bên trái

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 203c "Đường bị hẹp về phía phải", báo trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp đột ngột phía bên phải

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 204 "Đường hai chiều", báo trước sắp đến đoạn đường do sửa chữa hoặc có trở ngại ở một phía đường mà phải tổ chức đi lại cho phương tiện cả hai chiều trên phía đường còn lại hoặc để báo trước đoạn đường đôi tạm thời hoặc đoạn đường có chiều xe đi và về đi chung

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 205a "Đường giao nhau cùng cấp", báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên)  trên cùng một mặt bằng

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 205b "Đường giao nhau cùng cấp", báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên)  trên cùng một mặt bằng

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 205c "Đường giao nhau cùng cấp", báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên)  trên cùng một mặt bằng

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 205d "Đường giao nhau cùng cấp", báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên)  trên cùng một mặt bằng

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 205e "Đường giao nhau cùng cấp", báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên)  trên cùng một mặt bằng

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 206 "Giao nhau chạy theo vòng xuyến", báo trước nơi giao nhau có bố trí đảo an toàn ở giữa nút giao, các loại xe qua nút giao phải đi vòng xuyến quanh đảo an toàn theo chiều mũi tên

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 207a "Giao nhau với đường không ưu tiên", báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 207b "Giao nhau với đường không ưu tiên", báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 207c "Giao nhau với đường không ưu tiên", báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 207d "Giao nhau với đường không ưu tiên", báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 207e - "Giao nhau với đường không ưu tiên", báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 207f "Giao nhau với đường không ưu tiên", báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 207g "Giao nhau với đường không ưu tiên", báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên

 

Biển số 207h "Giao nhau với đường không ưu tiên", báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 207i "Giao nhau với đường không ưu tiên", báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên

 

Biển số 207k "Giao nhau với đường không ưu tiên", báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên

 

Biển số 208 "Giao nhau với đường ưu tiên", để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường ưu tiên

 

Biển số 209 "Giao nhau có tín hiệu đèn", báo trước nơi giao nhau có điều khiển giao thông bằng tín hiệu đèn trong trường hợp người lái xe khó quan sát để kịp thời xử lý

 

Biển số 210 " Giao nhau với đường sắt có rào chắn", báo trước sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt có rào chắn kín hay rào chắn nửa kín và có nhân viên ngành đường sắt điều khiển giao thông

 

Biển số 211a "Giao nhau với đường sắt không có rào chắn", báo trước sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt không có rào chắn, không có người điều khiển giao thông

 

Biển số 211b "Giao nhau với đường tàu điện", chỉ nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường tàu điện

 

Biển số 212"Cầu hẹp", báo trước sắp đến cầu hẹp là loại cầu có chiều rộng phần xe chạy nhỏ hơn hoặc bằng 4,5m

 

Biển số 213 "Cầu tạm", báo trước sắp đến cầu tạm là loại cầu được làm để sử dụng tạm thời cho xe cộ qua lại

 

Biển số 214 "Cầu quay-cầu cất", báo phía trước gặp cầu xoay, cầu cất là loại cầu trong từng thời gian có cắt giao thông đường bộ bằng cách quay hoặc nâng nhịp thông thuyền để cho tàu thuyền qua lại. Các phương tiện đi trên đường bộ phải dừng lại chờ đợi

 

Biển số 215 "Kè, vực sâu phía trước", báo trước sắp tới những vị trí có kè chắn vực sâu, hoặc sông suối đi sát đường, cần đề phòng tình huống nguy hiểm rơi xuống vực sâu hoặc sông suối (thường có ở những chỗ ngoặt nguy hiểm)

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 216 "Đường ngầm", báo trước những vị trí có đường ngầm (đường tràn)

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 217 "Bến phà", báo trước sắp đến bến phà

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 218 "Cửa chui", để báo trước sắp đến đường có cổng chắn ngang, kiểu cổng như đường hầm, cổng thành, cầu vượt đường bộ dạng cầu vòm...

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 219 "Dốc xuống nguy hiểm", báo trước sắp tới đoạn đường xuống dốc nguy hiểm

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số 220 "Dốc lên nguy hiểm", báo trước sắp tới đoạn đường lên dốc nguy hiểm

 

Biển báo nguy hiểm
Biển báo nguy hiểm

Biển số W.221a và W.221b "Đường không bằng phẳng" để báo trước sắp tới đoạn đường có mặt đường không bằng phẳng, lồi lõm, v.v... xe chạy với tốc độ cao sẽ nguy hiểm

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số W.222a "Đường trơn" để báo trước sắp tới đoạn đường có thể xảy ra trơn trượt đặc biệt là khi thời tiết xấu, mưa phùn

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số W.222b "Lề đường nguy hiểm" để báo những nơi lề đường không ổn định, khi xe đi vào dễ gây văng đất đá hoặc bánh xe quay tại chỗ

 

Biển báo nguy hiểm
Biển báo nguy hiểm

Biển số W.223 (a,b) "Vách núi nguy hiểm" để báo hiệu đường đi sát vách núi

 

 

Biển báo nguy hiểm

  Biển số W.224 "Đường người đi bộ cắt ngang" để báo trước sắp tới phần đường dành cho người đi bộ sang qua đường

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số W.225 "Trẻ em" để báo trước là gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua hoặc tụ tập trên đường như ở vườn trẻ, trường học, câu lạc bộ

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số W.226 "Đường người đi xe đạp cắt ngang" để báo trước là gần tới vị trí thường có người đi xe đạp từ những đường nhỏ cắt ngang qua hoặc từ đường dành cho xe đạp đi nhập vào đường ô tô

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số W.227 "Công trường" để báo trước gần tới đoạn đường đang tiến hành thi công sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có người và máy móc đang làm việc trên mặt đường

 

Biển báo nguy hiểm
Biển báo nguy hiểm

Biển số W.228 (a,b) "Đá lở" để báo trước gần tới đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên ta luy dương sụt lở bất ngờ gây nguy hiểm cho xe cộ và người đi đường, đặc biệt là ở những đoạn đường miền núi

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số W.228c "Sỏi đá bắn lên" để báo trước nơi có kết cấu mặt đường rời rạc, khi phương tiện đi qua, làm cho các viên đá, sỏi băng lên gây nguy hiểm và mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số W.228d "Nền đường yếu" để cảnh báo những đoạn nền đường yếu, đoạn đường đang theo dõi lún mà việc vận hành xe ở tốc độ cao có thể gây nguy hiểm

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số W.229 "Dải máy bay lên xuống" để báo trước đoạn đường ở vùng sát đường băng sân bay và cắt ngang qua hướng máy bay lên xuống ở độ cao không lớn

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số W.230 "Gia súc" để báo trước gần tới đoạn đường thường có gia súc thả rông hoặc lùa qua ngang đường, đường ở vùng đồng cỏ của nông trường chăn nuôi, vùng thảo nguyên

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số W.231 "Thú rừng vượt qua đường" để báo trước gần tới đoạn đường thường có thú rừng qua đường như đường đi qua rừng hay khu vực bảo tồn thiên nhiên cấm săn bắn

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số W.232 "Gió ngang” để báo trước gần tới đoạn đường thường có gió ngang thổi mạnh gây nguy hiểm

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số W.233 "Nguy hiểm khác" được đặt nếu trên đường có những nguy hiểm mà không thể vận dụng được các kiểu biển từ biển số W.201a đến biển số W.232

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số W.234 "Giao nhau với đường hai chiều": Trên đường một chiều, để báo trước sắp đến vị trí giao nhau với đường hai chiều

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số W.235 "Đường đôi" để báo trước sắp đến đoạn đường có chiều đi và chiều về phân biệt bằng dải phân cách cứng

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số W.236 "Kết thúc đường đôi" để báo trước sắp kết thúc đoạn đường có chiều đi và chiều về phân biệt bằng dải phân cách cứng

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số W.237 "Cầu vồng" dùng để nhắc nhở lái xe phải thận trọng. Biển đặt ở trên đoạn đường sắp đến công trình có độ vồng lớn ảnh hưởng tới tầm nhìn

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số W.238 được đặt trên đường nhánh nhập vào đường cao tốc để báo cho các phương tiện đi trên đường này biết có "Đường cao tốc phía trước"

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số W.239a "Đường cáp điện ở phía trên" đặt  ở những nơi có đường dây điện cắt ngang phía trên tuyến đường

 

Biển báo nguy hiểm

Biển báo W.240 "Đường hầm" để nhắc lái xe chú ý chuẩn bị đi vào hầm đường bộ

 

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số W.241 "Ùn tắc giao thông" để báo đoạn đường hay xảy ra ùn tắc giao thông

 

Biển báo nguy hiểm
Biển báo nguy hiểm

Biển số W.242 (a,b) "Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ" để bổ sung cho biển số W.211 "Giao nhau với đường sắt không có rào chắn", đặt biển số W.242 (a,b) để chỉ chỗ đường sắt giao vuông góc đường bộ. Biển đặt trên đường bộ cách ray gần nhất của đường sắt 10 m

 

Biển báo nguy hiểm
Biển báo nguy hiểm

Biển báo số W.243 (a,b,c) "Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ" để báo trước sắp đến vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt cùng mức, không vuông góc và không có người gác, không có rào chắn

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số W.244 "Đoạn đường hay xảy ra tai nạn" dùng để cảnh báo nguy hiểm đoạn đường phía trước thường xảy ra tai nạn để lái xe cần đặc biệt chú ý

 

Biển báo nguy hiểm
Biển báo nguy hiểm

Biển số W.245 (a,b) "Đi chậm" dùng để nhắc lái xe giảm tốc độ đi chậm khi đến đoạn đường yêu cầu đi chậm

 

Biển báo nguy hiểm
Biển báo nguy hiểm
Biển báo nguy hiểm

Biển số W.246 (a,b,c) "Chú ý chướng ngại vật" dùng để báo trước cho lái xe biết phía trước có chướng ngại vật, xe cần giảm tốc độ và đi theo chỉ dẫn trên biển báo

 

Biển báo nguy hiểm

Biển số W.247 "Chú ý xe đỗ" để cảnh báo có các loại xe ôtô, máy kéo, rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc được kéo bởi xe ôtô hoặc ôtô đầu kéo, xe máy chuyên dùng đang đỗ chiếm một phần đường xe chạy

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Trung tâm đào tạo lái xe oto Công Binh:

Địa chỉ: Số 393A Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội.

Điện thoại : 0243 628 28 08 / 0912 07 37 88 / 0965 89 44 11. Gặp Mr Hải.

Web: hoclaioto.com.vn / Email: hoclaioto393@gmail.com

Gửi ý kiến của bạn cho chúng tôi
popup

Số lượng:

Tổng tiền: